Záruka a reklamácie

Servisné formuláre
 

 

Záručný a pozáručný servis BOSCH

>>>Pre otvorenie formuláru kliknite sem<<<

Záručný a pozáručný servis KARCHER

>>>Pre otvorenie formuláru kliknite sem<<<

 

 
Záručný a pozáručný servis SCHEPPACH, RIWALL, ELPUMPS
 

Pre záručný a pozáručný servis prosím kontaktujte servisné stredisko BTPS
Reklamačný formulár:  https://www.btps.sk/Reklamacie-a7_0.htm
E-mail:  peter.btps@gmail.com

 
Záručný a pozáručný servis GUDE, DEMA, WOLPERTECH
 

Reklamovaný tovar zasielate kuriérskou alebo poštovou službou na adresu:

GÜDE Slovakia, s.r.o.

K sihoti 324/203301

Podtureň - Roveň

Slovenská republika

 

Tovar zasielate na vlastné náklady.

Spolu so zariadením je potrebné zaslať doklad o kúpe a záručný list, sprievodný list s Vašou celou adresou, telefónnym číslom a popisom závady.

Otázky a informácie na email: reklamacie@gude.sk

 
Ako a kde zaslať tovar ?
 

(Neplatí pre značky BOSCH a KARCHER, pre tie môžete využiť, pre Vás výhodnejší PICKUP SERVIS uvedené adresy vyššie)

Reklamovaný tovar zasielate kuriérskou alebo poštovou službou vždy na našu adresu:

Steps Nitra - AkcioveNaradie.sk - odd. REKLAMÁCIE

Novozámocká 161, 94905 Nitra

Slovenská republika

Kontakt: 037/657 88 21 , info@akciovenaradie.sk

Tovar zasielate na vlastné náklady.

Spolu so zariadením je potrebné zaslať doklad o kúpe (záručný list ak bol priložený alebo doklad o kúpe), sprievodný list s Vašou celou adresou, telefónnym číslom a popisom závady.

Otázky a informácie na email: info@akciovenaradie.sk

 
3-ročná záruka MAKITA
 

PODMIENKY PRE PREDĹŽENIE ZÁRUKY OD FIRMY MAKITA s.r.o.

 

Ak chcete využiť predĺženú 3 ročnú záruku na náradie od firmy Makita s.r.o., stačí zaregistrovať zakúpené náradie do 30 dní od dátumu nákupu na stránke www.makita.sk. Záruka platí od dátumu nákupu, nie registrácie. Ak si chcete zaregistrovať svoje náradie, najprv si musíte založiť používateľský účet na stránke www.makita.sk. Následne zaregistrujete náradie na svojom používateľskom účte. Každé zakúpené náradie musí byť registrované samostatne. Po registrácii si vytlačte certifikát potvrdzujúci predĺženie záruky na 3 roky. Certifikát musí byť pri reklamácii predložený s náradím a je platný iba spolu s dokladom o zakúpení náradia a vyplneným záručným listom.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na batérie, nabíjačky batérií, pneumatické náradie, priemyselné batérie, priemyselné batériové náradie a benzínové stroje.

V prípade uplatnenia záručnej opravy počas záručnej lehoty musí byť k náradiu priložené vytlačené potvrdenie o predĺženej záruke, záručný list a doklad o kúpe.

Záruka sa vzťahuje výlučne na náradie obchodované na slovenskom trhu spoločnosťou Makita s.r.o.

Podrobné záručné podmienky pre náradie Makita sú uvedené v záručnom liste.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA NÁRADIE , KTORÉ BOLO ZAKÚPENÉ 1. SEPTEMBRA 2018 ALEBO NESKÔR.

 

REGISTRUJTE SI TROJROČNÚ ZÁRUKU TU !!

 

 

 
3-ročná záruka BOSCH
 

Predĺžili sme pre vás záruku!

Profesionálne elektrické náradie Bosch spĺňa tie najvyššie nároky na kvalitu. Preto je u nás dostupné aj predĺženie záruky. Na všetko profesionálne modré elektrické náradie a meracie prístroje dostanete trojročnú záruku, a to zadarmo!

Stačí len prostredníctvom internetu zaregistrovať svoje náradie alebo prístroj do štyroch týždňov po kúpe. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy.

Vyňaté sú vysokofrekvenčné prístroje, priemyselné akumulátorové skrutkovače a pneumatické náradie, dodávané príslušenstvo, ako aj akumulátory a nabíjačky.

Na registráciu svojho produktu sa, prosím, najskôr prihláste ako užívateľ. Na Vašej osobnej registračnej stránke si potom môžete prihlásiť svoje prístroje na predĺženie záruky, môžete si vytlačiť záručný certifikát vo formáte PDF a upravovať svoje osobné údaje.

Záručné certifikáty sa zásadne vzťahujú na konkrétne stroje. To znamená, že každé zakúpené náradie je potrebné zaregistrovať zvlášť. V prípade uplatnenia záruky u svojho predajcu predložte certifikát spoločne s kópiou dokladu o kúpe alebo nám svoje náradie zašlite priamo. Údaje na obidvoch dokladoch sa musia zhodovať.

REGISTRUJTE SI TROJROČNÚ ZÁRUKU TU !!

 

 
Ako postupovať pri reklamácií
 

Pri uplatňovaní reklamácie platia  Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci je povinný si prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu alebo výrobku, je povinný vyhotoviť protokol o poškodení v prítomnosti dopravcu. Za poškodenie počas dopravy zodpovedá dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného protokolu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanicého poškodenia nie je možné uznať. Pred použitím výrobku je kupujúci povinný si prečítať návod na používanie a záručné podmienky.

Kupujúci je taktiež povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere si skontroluje kupujúci balenie na mieste, neskoršie reklamácie nebudú uznané. Pri doručení kuriérom, spíše v prípade nekompletnosti balenia reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku preto nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak nie je tovar pri preberaní v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na bezplatnú a čo najrýchlejšiu nápravu, čiže predávajuci musí vymeniť tovar alebo zabezpečiť jeho opravu. Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Vyššie spomenuté sa nevzťahuje na situácie, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo tento rozpor sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, kde bol produkt zakúpený. V prípade, že existuje autorizované servisné stredisko, ktoré je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu v rámci záruky v tomto servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.