Záruka a reklamácie

karcher baner zaruka_2
 
  Výrobky značky KARCHER z rady HOBBY alebo pár malých PROFESSIONAL zariadení zakúpených v našom E-Shope a na kamennej predajni môžete nahlásiť v záručnej dobe na reklamačnom formulári, alebo môžete tovar dostaviť Vami zvolenou cestou na našu fakturačnú adresu, alebo do KARCHER CENTRA vo vašom okolí.
 
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA KARCHER HOBBY VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE 5 ROKOV
 
 
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA KARCHER ČERPADLÁ 5 ROKOV  
 
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA KARCHER PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE 3 ROKY
 
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA KARCHER PROFESSIONAL VYSÁVAČE 4 ROKY

Snímka obrazovky 2023-10-17 163723

Na začatie reklamácie výrobku značky Scheppach zakúpeným u nás, je potrebné nahlásiť závadu na e-mail záručného strediska, do prílohy je potrebné priložiť doklad o kúpe :

email: reklamacie.btps@gmail.com

V prípade, ak chcete riešiť servis s kamennou predajňou, výrobok je potrebné dostaviť s faktúrou/dokladom o kúpe a popisom závady na našu fakturačnú adresu.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

U výrobkov značky Scheppach je možné predĺžiť záručnú dobu o ďalších 24 mesiacov, za splnenia podmienky, ktorou
je vykonanie servisných prehliadok výrobku v rozsahu: prvá servisná prehliadka do 12 mesiacov od kúpy výrobku, druhá servisná prehliadka, najneskôr do
24 mesiacov od kúpy výrobku. Práva spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku v zákonom stanovenej záručnej dobe týmto nie sú
dotknuté. Predávajúci výrobkov značky Scheppach si môže účtovať náklady na vykonanie servisných prehliadok, len za účelom
predĺženia záručnej doby o ďalších 24 mesiacov.

 

Snímka obrazovky 2023-10-17 164712

Na začatie reklamácie výrobku značky Riwall zakúpeným u nás, je potrebné nahlásiť závadu na e-mail záručného strediska, do prílohy je potrebné priložiť doklad o kúpe :

email: reklamacie.btps@gmail.com

V prípade, ak chcete riešiť servis s kamennou predajňou, výrobok je potrebné dostaviť s faktúrou/dokladom o kúpe a popisom závady na našu fakturačnú adresu. 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

U výrobkov značky Riwall je možné predĺžiť záručnú dobu o ďalších 24 mesiacov, za splnenia podmienky, ktorou
je vykonanie servisných prehliadok výrobku v rozsahu: prvá servisná prehliadka do 12 mesiacov od kúpy výrobku, druhá servisná prehliadka, najneskôr do
24 mesiacov od kúpy výrobku. Práva spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku v zákonom stanovenej záručnej dobe týmto nie sú
dotknuté. Predávajúci výrobkov značky Riwall si môže účtovať náklady na vykonanie servisných prehliadok, len za účelom
predĺženia záručnej doby o ďalších 24 mesiacov.

 elpumps baner zaruka_1

 Na začatie reklamácie výrobku značky Elpumps zakúpeným u nás, je potrebné nahlásiť závadu na e-mail záručného strediska, do prílohy je potrebné priložiť doklad o kúpe :

email: reklamacie.btps@gmail.com

V prípade, ak chcete riešiť servis s kamennou predajňou, výrobok je potrebné dostaviť s faktúrou/dokladom o kúpe a popisom závady na našu fakturačnú adresu. 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

U výrobkov značky Elpumps je možné predĺžiť záručnú dobu o ďalších 24 mesiacov, za splnenia podmienky, ktorou
je vykonanie servisných prehliadok výrobku v rozsahu: prvá servisná prehliadka do 12 mesiacov od kúpy výrobku, druhá servisná prehliadka, najneskôr do
24 mesiacov od kúpy výrobku. Práva spotrebiteľa na uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku v zákonom stanovenej záručnej dobe týmto nie sú
dotknuté. Predávajúci výrobkov značky Elpumps si môže účtovať náklady na vykonanie servisných prehliadok, len za účelom
predĺženia záručnej doby o ďalších 24 mesiacov.

gude baner zaruka Na začatie reklamácie výrobku značky GUDE zakúpeným u nás, je potrebné dostaviť výrobok Vami zvolenou cestou na našu fakturačnú adresu, pribaliť treba faktúru/doklad o kúpe, popis závady. V prípade viac otázok nás kontaktujte. Tovar môžete dostaviť s priloženými dokumentami aj na adresu priamo do záručného servisu :

GÜDE Slovakia, s.r.o.

K sihoti 324/203301

Podtureň - Roveň

Slovenská republika

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA GUDE 

 

 bosch baner zaruka

 Na začatie reklamácie výrobku značky BOSCH zakúpeným u nás, je potrebné dostaviť výrobok Vami zvolenou cestou na našu fakturačnú adresu, pribaliť treba faktúru/doklad o kúpe, popis závady. V prípade viac otázok nás kontaktujte. 
 

 PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA VYBRANÉ BOSCH PRODUKTY

 

makita baner zaruka Na začatie reklamácie výrobku značky MAKITA zakúpeným u nás, je potrebné dostaviť výrobok Vami zvolenou cestou na našu fakturačnú adresu, pribaliť treba faktúru/doklad o kúpe, popis závady. V prípade viac otázok nás kontaktujte. 

 
 
 
 
 
Nenašli ste značku Vami zakúpeného výrobku medzi značkami vyššie? Pre viac info nás kontaktujte na e-maili :  info@akciovenaradie.sk 
 
Značky, ktoré nemajú v záručných podmienkach ponúkaný zvoz do servisu ako vyššie spomenuté, 
je potrebné dostaviť Vami zvolenou dopravou na našu fakturačnú adresu nižšie, pribaliť treba doklad o kúpe a popis závady :
 
STEPS NITRA 
 
Novozámocká 911/161A,
 
94905 NITRA
 
 tel. 037/657 88 23
 
 
 
 
 
 Ako postupovať pri reklamácií
 

Pri uplatňovaní reklamácie platia  Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúci je povinný si prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu alebo výrobku, je povinný vyhotoviť protokol o poškodení v prítomnosti dopravcu. Za poškodenie počas dopravy zodpovedá dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného protokolu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, musí kupujúci uplatniť najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanicého poškodenia nie je možné uznať. Pred použitím výrobku je kupujúci povinný si prečítať návod na používanie a záručné podmienky.

Kupujúci je taktiež povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere si skontroluje kupujúci balenie na mieste, neskoršie reklamácie nebudú uznané. Pri doručení kuriérom, spíše v prípade nekompletnosti balenia reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku preto nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Ak nie je tovar pri preberaní v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na bezplatnú a čo najrýchlejšiu nápravu, čiže predávajuci musí vymeniť tovar alebo zabezpečiť jeho opravu. Ak to nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Vyššie spomenuté sa nevzťahuje na situácie, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo tento rozpor sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, kde bol produkt zakúpený. V prípade, že existuje autorizované servisné stredisko, ktoré je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu v rámci záruky v tomto servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.